Isännöinti

Isännöinti Tampereella ja sen lähialueilla

Meiltä luotettavaa isännöintiä Tampereella. Hoidamme isännöinnin tehokkaasti kokemuksen, ammattitaidon ja asianmukaisten järjestelmien avulla. Domus-isännöintijärjestelmä on tehokas ja turvallinen tapa hoitaa taloyhtiön hallintoa. Jatkuva kouluttautuminen varmistaa taloyhtiöille luotettavan, ajanmukaisen ja lainmukaisen palvelukokonaisuuden.

Taloyhtiöiden isännöinti on laaja kenttä. Isännöinti Tampereella vankalla kokemuksella. Isännöintitehtäviin kuuluu tiedotusta asukkaille ja osakkaille, neuvottelua kiinteistönhoitoasioissa, hallituksen ja yhtiökokousten järjestämistä, huolto- ja korjausasioita, maksuliikenteen järjestämistä ym.

Kiinteistöjen vaativissa teknisen isännöinnin tehtävissä käytämme hyväksi ja luotettaviksi todettuja ammattilaisia. Luotettavan yhteistyökumppaniverkoston ansiosta taloyhtiöt saavat aina osaavan ja ammattitaitoisen palvelun, juuri silloin kun sitä tarvitaan. Teknisten palvelujen tarve taloyhtiöllä ei ole jokapäiväistä, joten meillä taloyhtiö maksaa teknisen asiantuntijan palveluista vain silloin kun siihen on tarvetta. Kauttamme löytyvät helposti tekijät kiinteistönhoitoon, kosteusvahinkojen kartoitukseen ja -korjaukseen sekä muiden korjauksien suunnitteluun ja toteutukseen.

Tarjoamme myös kirjanpito- ja vuokrankantopalveluita yhtiöille, jotka ovat jo sopivan isännöitsijän löytäneet. Isännöinti kolmannella osapuolella ei estä meitä tarjoamasta muita palveluja taloyhtiöille.

Kun tarvitsette luotettavaa ja ammattitaitoista isännöintiä Tampereella, ottakaa yhteyttä vaikka heti!

Tommi SalonenIAT-isännöitsijä
Puh. 050 5866 719
etunimi.sukunimi@tik.fi

Tarjoamme taloyhtiöille muun muassa seuraavia palveluja:

Asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöyhtiöiden isännöintitehtävät

Isännöitsijän rooli on keskeinen taloyhtiön hoidossa. Asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijä huolehtii kiinteistön ja rakennusten pidosta ja hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa hallituksen antamisen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Isännöitsijälle kuuluvia lainmukaisia erityistehtäviä ovat myös muun muassa isännöitsijäntodistuksen antaminen, sekä velvollisuus huolehtia yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta. Isännöitsijän tehtävät voivat kuitenkin vaihdella sen mukaan, minkälaisen sopimuksen taloyhtiö on isännöintiyrityksen kanssa tehnyt. Isännöitsijän tulee noudattaa hyvää isännöintitapaa ja alan eettisiä ohjeita, jotka ovat antaneet Isännöinnin Auktorisointi ISA ry, Suomen Isännöintiliitto ry ja Suomen Kiinteistöliitto ry.

Kirjanpito

Kirjanpidon avulla seurataan taloyhtiön tulojen, menojen, varojen ja velkojen kehitystä. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tehtävä on antaa informaatiota taloyhtiön taloudellisesta tuloksesta ja asemasta. Taloyhtiön kirjanpidon tulee noudattaa hyvää kirjanpitotapaa ja olla ajantasainen. Taloyhtiö on kirjanpitovelvollinen kirjanpitolain perusteella. Kirjanpidosta vastaa isännöinti- ja tilitoimisto. Myös tilinpäätöksen laatiminen on taloyhtiöille lakisääteinen velvoite. Isännöitsijä laatii hallitukselle tilinpäätösehdotuksen ja lopullisen yhtiökokoukselle esitettävän tilinpäätöksen.

Alv-laskenta

Taloyhtiöt eivät yleensä ole arvonlisäverovelvollisia, eivätkä näin ollen voi vähentää arvonlisäveron osuutta omasta verotuksestaan. Taloyhtiö siis maksaa laskut verollisina, ja vastaavasti osakkaat ja vuokralaiset maksavat vastikkeensa ja vuokransa verottomina, eli näistä tuloista ei kerätä arvonlisäveroa. Taloyhtiö voi kuitenkin hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, mikäli se koetaan tarpeelliseksi. Näin voi olla esimerkiksi taloyhtiöissä, joissa on liiketiloja. Taloyhtiö voi hakeutua alv-velvolliseksi huoneiston tai liiketilan käyttöoikeuden luovuttamisesta. Tämä vaatii yhtiöjärjestyksen muutoksen. Mikäli taloyhtiö on hakeutunut alv-velvolliseksi, asiantunteva henkilökuntamme hoitaa alv-laskennan.

Vuokrankanto ja vastikevalvonta

Vastaamme asiakasyhtiöidemme vuokrankannosta ja vastikevalvonnasta. Kirjanpitäjä tekee vuosittain vastikelaskut (paperinen tai e-laskutus) osakkaille. Laskutus voidaan tehdä tarpeen mukaan myös silloin, tkun yhtiössä tulee muutoksia esim. vesimaksuihin, lainavastikkeisiin tai omistajasuhteisiin.  Maksuliikenteen hoitoon sisältyvät myös muun muassa kuukausittaiset autopaikka-, vesi-, sauna-, tai varastotilojen vuokrien laskutus.

Kaupparekisteriasiat

Taloyhtiössä tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa kaupparekisteriin. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muutos, henkilövaihdokset, uuden isännöitsijän valinta, jakautuminen tai sulautuminen, tai asunto-osakeyhtiön osakepääoman korottaminen. Hoidamme asiakasyhtiöidemme kaupparekisteriasiat asiantuntevalla otteella.

Kilpailutus (urakat)

Taloyhtiön johdon eli hallituksen on toimittava yhtiön edun mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että vähäisiä suuremmissa hankkeissa urakat tulee kilpailuttaa. Yksityissektorilla kilpailutusta ei ole lailla säännelty. Taloyhtiö voi antaa urakoiden kilpailutuksen tehtäväksi isännöitsijälle, joka hoitaa kilpailutuksen ns. hyvän tavan mukaisesti.

Kokoukset (hallituksen kokoukset ja yhtiökokoukset)

Isännöitsijä hoitaa sekä taloyhtiön hallituksen kokousten että yhtiökokousten järjestelyt ja asianmukaisten kokouskutsujen toimittamisen. Taloyhtiössä ylin päätäntävalta on yhtiökokouksella, jossa päätetään taloyhtiötä ja sen osakkaita koskevista asioista. Hallitus päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta ja kokouksessa käsiteltävistä asioista. Hallituksen kokouksissa muun muassa seurataan taloyhtiön taloutta ja varmistetaan, että taloyhtiön hallintoa hoidetaan isännöintisopimuksen mukaisesti.

Maksuliikenne

Isännöintiyritys hoitaa taloyhtiön maksuliikenteen ja reskontranhoidon. Kauttamme hoituvat suorat WebService-yhteydet pankkeihin.
Ota yhteyttä!

Lähteet: Kiinteistölehti, Vero.fi, PRH, Isännöintiliitto