Tilitoimisto

Täyden palvelun tilitoimisto Tampereella

Tili- ja Isännöintikeskus on asiakaslähtöinen tilitoimisto Tampereella. Toimipisteemme sijaitsee Hervannassa, mutta palvelemme tilitoimistoasiakkaita koko Tampereen alueella ja Pirkanmaalla. Ota yhteyttä vaikka heti soittamalla numeroon 03 3172 448, tai laita meille sähköpostia osoitteeseen tik@tik.fi. Asiantuntevan henkilökuntamme yhteystiedot löydät täältä: Palveleva henkilökuntamme

Hoidamme kaikki yritysten taloushallinnolliset tehtävät, mukaan lukien kaikkien yritysmuotojen ja taloyhtiöiden kirjanpidot. Nykyaikainen tilitoimisto Tampereella. Tilitoimiston tehtäväkenttä on laaja ja monipuolinen. Tilitoimistomme palvelut yrityksesi palkanlaskentaan, kirjanpitoon ja taloushallintoon. Tavallisimpia suorittamiamme tilitoimistotehtäviä ovat:

Kirjanpidot ja tilinpäätökset

Suomessa kirjanpitovelvollisia ovat mm. avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö sekä ammatin- ja liikkeenharjoittajat. Kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, jolloin kirjanpitoon merkitään kahdelle tilille tulot kredit-puolelle, ja menot debet-puolelle, eli liiketapahtuman kohdalla merkitään aina sekä rahan käyttö että rahan lähde. Ammatinharjoittaja, jonka liikevaihto on alle 200 000 euroa voi pitää myös yhdenkertaista kirjanpitoa, jolloin tulot ja menot kirjataan tapahtumina yhdelle tilille. Kirjanpito voidaan tehdä myös kokonaan sähköisenä. Tilikauden päätteeksi tehdään tilinpäätös, joka sisältää taseen ja tuloslaskelman, sekä tarpeelliset liitteet. Normaali tilikausi on kestoltaan 12 kuukautta. Kirjanpitolaki velvoittaa kirjanpitovelvollisen noudattamaan hyvää kirjanpitotapaa. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Alv-laskenta

Arvonlisävero, yleisesti lyhennettynä alv., alv tai ALV, on tuotteen tai palvelun myyntihintaan lisättävä arvonlisää verottava vero. Yleinen arvonlisävero on 24 %, mutta joillakin tuotteilla ja palveluilla on Suomessa alennettu arvonlisäverokanta. Alennettu arvonlisävero 14 % on käytössä elintarvikkeilla, rehuilla sekä ravintola- ja ateriapalveluilla, ja 10 % mm. kirjoilla, lehdillä, lääkkeillä, majoituspalveluilla jne. Arvonlisäveron laskennassa otetaan huomioon myös kaikki hinnanlisät, jotka myyjä veloittaa ostajalta, kuten laskutuslisät ja postikulut. Arvonlisäverot tulee ilmoittaa ja maksaa verottajalle yrityksen verokauden mukaisesti 1 kk:n, 3 kk:n tai vuoden välein. Tilitoimisto laskee tilitettävät arvonlisäverot.

Palkanlaskenta

Palkanlaskennan ulkoistaminen tilitoimistollemme vapauttaa yrittäjän aikaa omaan ydinosaamiseen. Palkanlaskenta koostuu monesta eri vaiheesta ja toimenpiteestä, joiden hoitamiseen tarvitaan taloushallinnon osaamista. Palkanlaskentaan kuuluvat mm. palkan laskeminen, maksatus, pidätysten tilitys verottajalle, palkkalaskelmien ja -todistusten toimitus työntekijöille, vuosilomien laskeminen, viranomaisilmoitusten antaminen, palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin, matkakulujen ja -laskujen käsittely ja monia muita osa-alueita kuten tilastointi jne.

Veroasiat ja -neuvonta

Tilitoimistomme auttaa veroasioiden hoitamisessa ja antaa ammattitaitoista veroneuvontaa. Veroasiat on kannattavaa hoitaa ennakolta asianmukaisesti, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja esimerkiksi pitkiltä valitusprosesseilta, mikäli yritys päätyy verottajan suorittaman verotarkastuksen kohteeksi. Verosuunnittelu säästää yritykselle sekä aikaa että rahaa.

Yrityksen perustamistoimet

Yrittäjyyden alkutaipaleella tilitoimiston asiantunteva neuvonta antaa tarvittua tukea. Yrityksen perustamisessa annamme neuvoja ja käytännön tukea mm. yhtiömuodon valitsemiseen, liiketoimintasuunnitelman tekemiseen, starttirahan hakemiseen, lupa-asioihin ja ilmoitusten tekemiseen, kirjanpidon ja laskutuksen hoitamiseen, ja muihin yrittäjän velvollisuuksiin ja tarpeisiin.

Yhtiömuodon muutokset

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi muuttaa yritysmuotoaan avoimeksi yhtiöksi, osakeyhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi. Yritysmuodon muutos tulee voimaan, kun se merkitään kaupparekisteriin. Jos yritysmuodon muutoksessa noudatetaan verolakien säännöksiä, veroseuraamuksia ei tule. Y-tunnus muuttuu, kun liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminta muutetaan toiseen yritysmuotoon. Uusi, perustettu yritys saa uuden Y-tunnuksen. Tilitoimistomme antaa ammattitaitoista neuvontaa ja tukea yritysmuodon muutokseen.

Yhtiöjärjestysten muutokset

Yhtiöjärjestys on Suomen lain mukaisesti pakollinen asiakirja osakeyhtiöille. Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään, että myös asunto-osakeyhtiöllä on oltava yhtiöjärjestys. Osakkeenomistajat voivat päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yhtiökokouksessa. Muutos tulee voimaan, kun se on merkitty kaupparekisteriin. Tilitoimistollamme on erityisosaamista erityisesti taloyhtiöiden yhtiöjärjestyksen muutoksista.

HT-tilintarkastukset

Tilintarkastuksessa tarkastetaan yrityksen tai muun kirjanpitovelvollisen tilinpäätös, kirjanpito ja hallinto, ja annetaan siitä tilintarkastuslaissa määritellyt raportit. Tilintarkastustutkinnon suorittaneesta, pätevyysvaatimukset täyttävästä tilintarkastajasta käytetään nimitystä HT-tilintarkastaja. HT-tilintarkastajallamme Raili Hannuksella on vankka kokemus, asiantuntemus ja ammattitaito sekä yritysten että taloyhtiöiden tilintarkastuksista.

Muut taloushallintopalvelut

Yllä kuvaillut toiminnot ja palvelut ovat vain osa laajaa tilitoimiston tehtäväkenttää. Jokainen yritys on erilainen ja vaatii omanlaisensa palvelukokonaisuuden. Tarjoamme juuri teidän yrityksellenne sopivat ja tarpeelliset tilitoimistopalvelut.

Jos olet toimintaasi aloitteleva yrittäjä Tampereen seudulla, tarjoamme avun yrityksen perustamiseen ja taloushallinnollisten tehtävien hoitoon. Tervetuloa meille keskustelemaan yrityksesi tarpeista ja tilitoimiston valinnasta!

Ota yhteyttä!

Lähteet: Kirjanpitolaki, Wikipedia, Vero.fi, Suomen yrittäjät, PRH